Osebne
informacije

Ime: Peter Majzelj
Državljanstvo: slovensko
Datum rojstva: 7.11.1980
Spol: moški

Izobrazba

2010 - 2015

Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko, racunalnistvo in informatiko, smer Informatika in tehnologije komuniciranja, magistrski studij

Izobrazba: mag. inf. in teh. kom.

Poudarek:
 • Informatika
 • Komunikacija z uporabniki
 • SOA
 • Procesi

2005 - 2010

Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko, racunalnistvo in informatiko, smer Informatika

Izobrazba: dipl. inz. rac. in inf.

Poudarek:
 • Programiranje
 • Programska oprema
 • C++
 • Java

2000 - 2003

Visja strokovna sola Velenje

Izobrazba: Inzenir elektronike

1998 - 2000

Srednja elektro sola Krsko

Izobrazba: Elektrotehnik elektronik

1995 - 1998

Poklicna elektro sola Krsko

Izobrazba: Elektrikar motornih vozil

1987 - 1995

Osnovna šola Brezice

Izobrazba: Osnovna izobrazba

Znanja in
kompetence

 • Orodja Oracle:
 • Okolje Windows (word, excel, makroji)
 • Okolje Linux (RedHat, Oracle Linux)
 • Programski jezik Java
 • Programski jezik C++
 • Programski jezik C#
 • Visual Basic
 • Lightwave 3D
 • Virtualizacija (VMware, pano zero client)
 • vozniško dovoljenje B

  Delovne
  izkušnje

  1997 - danes

  Inzenir procesne informatike

 • Razvijalec procesnih sistemov
 • Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema
 • Razvoj novih IT rešitev
 • Vzdrževanje aplikacij, aplikacijskih streznikov
 • Razvoj novih MMI rešitev (SCADA, PIS)
 • Vzdrževanje aplikacij, aplikacijskih strežnikov (OpenVMS, PMS)
 • Tehnicne resitve zajema procesnih velicin
 • Vzdrzevanje in razvoj tehnoloskih resitev na podrocju procesne logike
 • Izkušnje pri vodenju projektov
 • Mentor studentom
 • Dobro poznavanje delovnih procesov, projektnega dela
 • Dobro poznavanje elektricnih in elektronskih komponent
 • Dobro poznavanje elektronike motornih vozil
 • Kontaktni
  podatki

  E-pošta: majzelj@gmail.com
  Naslov: Velike Malence 6, 8262 Krska vas
  Država: Slovenija
  GSM: 041 301 751

  E-mail iconSend me an e-mail RSS iconWebsite Facebook iconFacebook Google iconGooglePlus Twitter iconTwitter LinkedIn iconLinkedIn ZZVMB iconZZV Maribor Download iconMoj življenjepis